Oddajemy w Państwa ręce pierwsze dwa – z zaplanowanych dziesięciu – numery Katalogu Informacyjnego – „Innowacje na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności”. Wydawnictwu temu przyświeca idea prezentowania najnowszych osiągnięć firm i instytucji na krajowym rynku dostaw.