O nas

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych z siedzibą w Bydgoszczy jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem szefów oraz menadżerów polskich podmiotów gospodarczych, których profil działalności ukierunkowany jest na produkcję wyrobów i usług, w tym również na potrzeby rynku służb mundurowych. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia          1989 r. (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami) oraz własnego Statutu.

 

Działalność organizacji zapoczątkowana została dnia 10 lipca 2004 roku. pod nazwą Stowarzyszenie na Rzecz Dostaw Towarów i Usług dla Wojska i Straży Granicznej, natomiast uchwałą Nr 12 Walnego Zebrania Członków z dnia 10 stycznia 2007 roku organizacja przyjęła obecnie obowiązującą nazwę.

 

Działalność organizacyjna jest wynikiem realizacji celów zawartych w Statucie Stowarzyszenia i koncentruje się na promocji polskich wyrobów oraz usług, reprezentowanych przez członków Stowarzyszenia na krajowym rynku gospodarczym, jak też i na rynkach zagranicznych.

 

Nie mniej ważnym kierunkiem jest również działalność szkoleniowa, mająca na celu ustawiczne podnoszenie wiedzy w obszarze obowiązujących swoistych wymogów i procedur obowiązujących w dostawach na potrzeby służb mundurowych.

 

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_