Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

 ​ul. Krzysztofa Gotowskiego 6/17, 85-030 Bydgoszcz

 ​(52) 525-19-20

 ​(52) 525-19-21

 ​biuro@wojsko.media.pl

2013 – I Edycja Konkursu LBP

Wręczenie nagród w Konkursie pn. „LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA”

Szanownych Czytelników informujemy, że podczas IX Międzynarodowej Konferencji i Wystawy „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic” w Warszawie, w dniu 16 maja 2013 roku po raz pierwszy zostały wręczone nagrody w ogólnopolskim Konkursie pn. „LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA”.

Przypominamy również, że jego organizatorami byli Agencja Lotnicza ALTAIR Sp. z o.o. w Warszawie oraz pomysłodawca przedsięwzięcia ogólnopolskie Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych z siedzibą w Bydgoszczy.

Konkurs został objęty patronatem honorowym przez szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministra Stanisława Kozieja.

Nagrody dla laureatów Konkursu zostały przyznane w dniu 7 maja 2013 roku podczas obrad Rady Programowo – Konkursowej pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu „Lider Bezpieczeństwa Państwa”, które odbyły się w Łodzi. Podczas posiedzenia ocenie zostało poddanych 18 produktów zgłoszonych przez dwanaście firm: PLATAN Sp. z o.o. Sp.k., Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, JPdistribution Jacek Pyszniewski, Thor Project, ZAKŁAD Wtórplast Sp. z o.o., LUBAWA S.A., Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., Electronic Power and Market Sp. z o.o., MAWILUX S.A., Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A., PPEB KONTENER Sp. z o.o., BUMAR – PCO S.A..

Na podstawie przesłanej przez zgłoszone firmy dokumentacji, po wnikliwej analizie ustalono, że nagrodą główną (pierwszego stopnia) uhonorowane zostały:

– za godną kontynuację szczytnych tradycji polskiej kryptologii, za której najznamienitszych przedstawicieli uznani zostali: Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski, czyli stworzenie pierszego polskiego szyfratora IP na polu walki, który już nalazł zastosowanie w systemach dowodzenia na wozach bojowych Nabrzeżnego Dywizjonu Rakietowego Marynarki Wojennej – Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. i „Kryptograficzne systemy ochrony informacji bazujące na rozwiązaniach CompCrypt ETA-MIL 10P N7”;

– za produkt dający możliwość podtrzymywania zdolności bojowej wojsk, przemieszczenie Sił Zbrojnych na duże odległości w rejon odpowiedzialności operacyjnej, ciągłość podtrzymywania zabezpieczenia logistycznego, zakwaterowanie stanów osobowych w nieznanych i trudnych warunkach terenowych i klimatycznych – Przedsiębiorstwo Produkcji Elementów Budowlanych „KONTENER” Sp. z o.o. za „Modułowy system kontenerowy – mobilny 20’”;

– za produkt bezpośrednio zwiększający bezpieczeństwo eksploatacji techniki wojskowej, zwłaszcza jej elementów elektronicznych oraz decydujący o skuteczności i bezpieczeństwie wykonania zadań bojowych m.in. przez samoloty i śmigłowce. Urządzenie to może być również wykorzystywane do innych celów takich, jak osuszanie pomieszczeń magazynowych, wrażliwych na wilgoć medykamentów, zespołów elektroniki itp. – Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. za „Lotniskowy Osuszacz Powietrza-LOP”;

– za produkt umożliwiający odpowiednio wczesne wykrywanie i likwidację zagrożeń jakich można się spodziewać, zarówno na misjach czy działaniach ekspedycyjnych wykonywanych przez Polskie Kontyngenty, jak i również na własnym terytorium, przy możliwie minimalnych skutkach ujemnych dla uczestników ich neutralizacji – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP za „PIAP SCOUT – mały robot do rozpoznawania i neutralizacji niebezpiecznych ładunków”;

– za umożliwienie realizacji programu modernizacji indywidualnego wyposażenia żołnierza do wymogów współczesnego pola walki, zgodnie z koncepcjami i standardami przyjętymi przez NATO.- Bumar PCO S.A. za „Monokular noktowizyjny MU-3”.

Natomiast nagrody drugiego stopnia przyznano:

– za przysłowiowy „milowy krok” w dziedzinie inspekcji i monitoringu pojazdów mechanicznych czyli urządzenie elektroniczne pozwalające skanować ich podwozia przy zapewnieniu bezpieczeństwa osób dokonujących kontroli – MAWILUX S.A. za „PlateCatcher – System Kontroli Podwozia Pojazdów”;

– za nowoczesność oraz wielofunkcyjność wykorzystania produktu praktycznie przez wszystkie służby mundurowe oraz ratunkowe w sytuacji zagrożeń życia i mienia oraz w okresie działań kryzysowych – Lubawa S.A. za „ŁÓDŹ HYBRYDOWA RIB LITEX 580”;

– za lekki, modułowy i możliwy do zastosowania do każdego rodzaju pojazdu i w każdym terenie produkt do transportu i ewakuacji osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, osób i sprzętu w rejonach kataklizmów oraz zniszczeń wojennych – JPdistribution Jacek Pyszniewski za „Rampę najazdową Roll – A – Ramp”;

– za urządzenie umożliwiające w trosce o bezpieczeństwo ludzi i środowiska utylizacje materiałów wybuchowych i amunicji z jednoczesnym wykorzystaniem powstających w procesie dekompletacji surowców wtórnych – Zakład Wtórplast Sp. z o.o. za „Mobilny system do dekompletacji amunicji”;

– za pierwszy system integrujący istniejące systemy ostrzegania i alarmowania ludności przeznaczony zarówno dla celów Obrony Cywilnej, jak i Zarządzania Kryzysowego na czas pokoju i wojny wykorzystujący sieci LAN/WAN, a także możliwy do wykorzystania w sieciach analogowych – PLATAN Sp. z o.o. Sp. k. za „Digitex CZK – IP – Cyfrowy system ostrzegania i informowania ludności”;

– za stworzenie systemu monitorowania różnego rodzaju obiektów i urządzeń infrastruktury krytycznej z możliwością zaadaptowania do dozorowania zasilania urządzeń technologicznych energią elektrycząa o odpowiednich parametrach i o określonej jakości i niezawodności działania ( UPSy, rozdzielnie niskiego napięcia, zespoły prądotwórcze, baterie akumulatorów), monitorowania procesów technologicznych czy rozkładu temperatur w magazynach oraz w wielu innych zastosowaniach, w systemach rozległych i rozproszonych – Electronic Power And Market Sp. z o.o. za „System monitoringu SCS Win – ochrona obiektów technicznych infrastruktury krytycznej”;

– za wspaniałe spożytkowanie doświadczeń i spostrzeżeń zarówno własnych, jak i zebranych wśród innych funkcjonariuszy Służby Więziennej dotyczących poprawy bezpieczeństwa osobistego oraz ułatwiających wykonywanie zadań służbowych – THOR PROJECT Marcin Krzywicki Tomasz Nawrocki za „Projekt kompleksowego rozwiązania umundurowania”.

W imieniu szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego nagrody laureatom Konkursu wręczył dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi gen. Lech Konopka.