Spotkanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

W dniu 13 maja 2013 r. w gmachu głównym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w reprezentacyjnej sali im. J. Giedroycia miało miejsce spotkanie polskich przedsiębiorców z JE ambasadorem Etiopii w Berlinie Panem Fessecha Asghedom oraz JE ambasadorem RP w Addis Adebie Panem Jackiem Jankowskim. Organizatora spotkania reprezentował z-ca Dyrektora Departamentu Dyplomacji Ekonomicznej w MSZ, Pan Grzegorz Gowin, który pełnił również funkcję moderatora meeting-u.

W spotkaniu, które poświęcone było w głównej mierze możliwościom i szansom dla polskiego biznesu w Etiopii udział wzięło 35 przedstawicieli firm z terenu całej Polski. Wśród biorących udział – Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych reprezentował prezes Andrzej Ligus. W części poświęconej dyskusji zaprezentował wysiłki jakie podejmuje Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kontaktów gospodarczych w rejonie Afryki Wschodniej.

Ze strony Stowarzyszenia udział w spotkaniu wzięli udział również Pan Zbigniew Wiktorski z KONTENER Sp. z o.o. z Płocka, Pan Władysław Binda z WTÓRPLAST Sp. z o.o. z Bielska – Białej, Pan Mariusz Kremplewski z LUBAWA S.A. z Ostrowa Wlkp, Pani Anna Bruniany z REDIKALUS z Zabrza. Dokonali prezentacji własnych firm oraz przedstawili obszary zainteresowania współpracą i wymianą gospodarczą z Etiopią.