Szkolenie z Prawa Zamówień Publicznych

W dniu 24 listopada 2016 roku w Wyższej Szkole Bankowej, w Bydgoszczy odbyło się szkolenie z zakresu istotnych zmian wprowadzonych w ustawie Prawa Zamówień Publicznych w 2016 roku dotyczących dostaw do resortów bezpieczeństwa i obronności oraz świadectw bezpieczeństwa przemysłowegoni obronnego. Organizatorem niniejszego szkolenia było Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych z siedzibą w Bydgoszczy.

W trakcie szkolenia zostały omówione zagadnienia dotyczące wymogów dla wykonawców i podwykonawców ubiegających się o zamówienia w resortach obrony i bezpieczeństwa, a także świadectw bezpieczeństwa przemysłowego i osobowego.

W szkoleniu udział wzięli prezesi oraz pracownicy firm, które w swojej działalności stykają się z Prawem Zamówień Publicznych i ubiegają się o udzielenie zamówienia w sektorze obronnym bezpieczeństwa Państwa. Wszystkim uczestnikom niniejszego szkolenia zostały wydane Certyfikaty potwierdzające nabycie wiedzy w w/w tematyce.

15628960_1159081810794981_1507150812_o.jpg

15631516_1159081934128302_1702339657_o.jpg

15609374_1159081700794992_1283304123_o.jpg