Przedstawiciele Stowarzyszenia i Kapituły „Lider Bezpieczeństwa Państwa – Młode Talenty 2023”   na obchodach …

Firma Protector Fence Sp.z o.o. , będąca spółką córką Partner Systems Sp.z o.o., w dniach 17-19.01.2023. zaprezentowała, między …

Biznes i integracja

Wyjazdowe spotkania integracyjno-biznesowe, mające na celu wymianę doświadczeń, nawiązywanie nowych kontaktów oraz inicjowanie współpracy pomiędzy …

Prezentacje

Przy zachowaniu odpowiednich procedur organizacja indywidualnych prezentacji produktów i usług służbom mundurowym w pionach odpowiedzialnych …