Dysponent wyjątkowego narodowego potencjału, dorobku i doświadczenia z zakresu wojskowego ICT

Wykonawca wielu militarnych komponentów sprzętowych
i programowych


Twórca wielu laboratoriów i sal
szkolno-treningowych wyposażonych w jego wyroby wojskowe

Wzorowy dostawca
wojskowych systemów,
urządzeń i oprogramowań,
także na rynki zagraniczne


Producent rozwiązań 
pozytywnie
zweryfikowanych

w eksploatacji, badaniach 
i testach, także za granicą


POLSKA FIRMA - POLSKIE PRODUKTY