2016 – IV Edycja Konkursu LBP

                                                      

zobacz patronat

Konkurs „LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA-  2016” pod Honorowym

Patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej 

Bartosza Kownackiego

 

Szanowni Państwo…

…informujemy, że zapoczątkowana została kolejna, IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu pod nazwą „Lider Bezpieczeństwa Państwa – 2016.”  Patronat Honorowy nad Konkursem „Lider Bezpieczeństwa Państwa – 2016” objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Pan Bartosz Kownacki.

Organizatorem Konkursu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych z siedzibą w Bydgoszczy. Partnerami w realizacji IV edycji Konkursu zostali:

– Wydawnictwo Altair Sp. z o.o. w Warszawie – wydawca magazynu lotniczego „Skrzydlata Polska”, „Raport – Wojsko, Technika, Obronność”, magazynu „Broń i amunicja”, jak również ilustrowanego magazynu „Aeroplan”  i „Lotnik”

– Regionalna Izba Gospodarcza w Łodzi

– Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

– Region Poznań E Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA (International Police Association)

Podczas IV edycji Konkursu „Lider Bezpieczeństwa Państwa – 2016” zostaną  nagrodzone nowatorskie o najwyższej klasie jakości produkty, projekty, jak również usługi, zgłoszone do oceny przez firmy i instytucje, których działalność gospodarcza  zarejestrowane na terytorium Polski.

Zgłaszane projekty, produkty oraz usługi spełniać winny w pierwszej kolejności kryteria potencjalnych zastosowań w obszarze szeroko pojmowanego bezpieczeństwa narodowego. Współczesne wyzwania cywilizacyjne stojące przed naszym społeczeństwem, problemom bezpieczeństwa nadają szczególny wymiar i znaczenie. Dlatego też, celem jaki stawiają przed sobą organizatorzy Konkursu jest nagradzanie osiągnięć polskich przedsiębiorców,realizujących swoją aktywność zawodową w obszarze umacniania i rozwijania  istniejącego potencjału bezpieczeństwa narodowego. Cel ten w świetle ostatnich zapowiedzi płynących z resortów bezpieczeństwa i obronności państwa w kwestii zakupów wyposażenia i sprzętu od polskich producentów nabiera priotytowego uzasadnienia.

Wyłonione produkty, nagrodzone zostaną prestiżowymi Statuetami Lider Bezpieczeństwa Państwa – 2016 oraz nagrodą główną Grand Prix Lider Bezpieczeństwa Państwa 2016, podczas  Uroczystej Gali wręczenia nagród w 23 czerwca  2016 roku w Centrum Konferencyjno – Prasowym Ministerstwa Obrony Narodowej, w Warszawie. W czasie uroczystej Gali wręczane również będą przedsiębiorcom medale – „Za Innowacyjność na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności.” Całą uroczystość poprzedzać będzie otwarta debata z udziałem ekspertów nt „Lider Bezpieczeństwa Państwa – komponent promocji na rzecz bezpieczeństwa narodowego ”.

Formy wyróżnień: Nagroda główna ( tzw. Grand Prix LBP ), nagroda diamentowy LBP, nagroda I stopnia, nagroda II stopnia, wyróżnienie, nagroda specjalna.

Fundatorzy nagród: Komitet Organizacyjny Konkursu, Kapituła Konkursu, Sponsorzy, Partnerzy.

Polecamy Państwa szczególnej uwadze ten  Konkurs, bowiem  stanowi on wyjątkową sposobność promowania się na rynkach służb mundurowych. Zapraszamy do zapoznania się z  warunkami uczestnictwa (Regulamin Konkursu, lub www.wojsko.media.pl) oraz życzymy jak najwyższej oceny zgłoszonego produktu i osiągnięcia zakładanego celu w przypadku przystąpienia do Konkursu.

Organizatorem Konkursu jest ogólnopolskie Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych z siedzibą w Bydgoszczy.

85 – 034 Bydgoszcz, ul. Długa 30
tel. +48 52 525 19 20, +48 52 525 19 21
e- mail: biuro@wojsko.media.pl, stowarzyszenie@wojsko.media.pl,
www.wojsko.media.pl

Sponsorem strategiczym IV edycji Konkursu została firma:

Partner Systems Sp. z o.o

Sponsorami branżowymi IV edycji Konkursu zostały firmy:

Wtórplast S.A

HOT WAY Sp. z o.o.

Partnerami w realizacji IV edycji Konkursu zostali:

Wydawnictwo Altair Sp. z o.o. w Warszawie – wydawca tytułów:

„Skrzydlata Polska”, „Raport – Wojsko, Technika, Obronność”, „Broń i amunicja”, „Aeroplan” i „Lotnik”

Region Poznań – E Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA
(International Police Association)

Regionalna Izba Gospodarcza Łódź

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Patroni medialni:

                  

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie do IV Edycji Konkursu zawierać musi:

  1. Kartę zgłoszenia udziału do IV Edycji Konkursu „LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA”;
  2. Akceptacja Regulaminu Konkursu

Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

Biuro Organizacyjne Konkursu pn. „LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA”
ul. Wełniany Rynek 9/5b, 85-036 Bydgoszcz
tel.+48 52 525-19-21, + 48 52 525-19-20
e-mail: biuro@wojsko.media.pl, stowarzyszenie@wojsko.media.pl