Jakich informacji poszukujesz?

STOWARZYSZENIE DOSTAWCÓW
NA RZECZ SŁUŻB MUNDUROWYCH

LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

WAŻNE – Komunikat dotyczący Konkursu „LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA 2020”

Szanowni Państwo,
W związku z trwającym zagrożeniem epidemiologicznym w kraju, realizując zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju informujemy, że:
1) Do czasu, aż nie pojawią się nowe zalecenia władz państwowych  Biuro Konkursu „LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA”  działa w normalnym trybie w godzinach od 8.00-14.00 (poniedziałek – piątek) i zgodnie z regulaminem Konkursu, przyjmuje Państwa zgłoszenia przesłane do nas pocztą elektroniczną  lub pocztą tradycyjną na nasz adres. Informacja jest także udzielana pod numerami telefonów – 52/5251920 a także 660487342 lub 884048765.

2) Zaplanowana na dzień 22 maja 2020 uroczysta Gala wręczenia nagród w Centrum Olimpijskim w Warszawie nie odbędzie się w zaplanowanym terminie.

3) Gala odbędzie się w terminie późniejszym, gdy minie stan zagrożenia epidemiologicznego i zostanie zezwolona organizacja imprez masowych. Nowy termin uroczystej Gali wręczenia nagród zostanie podany Uczestnikom Konkursu niezwłocznie po ustaniu przyczyn, dla których zaplanowany termin został odwołany.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego LBP 2020

Jan Andrzej Ligus