Zarząd

Jan Andrzej Ligus

Prezes zarządu

Andrzej Górecki

Wiceprezes

Marek Broniecki

Członek

W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wchodzą:
  • Janusz Michalski
  • Radosław Rogowski
  • Franciszek Siegień