Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

 ​ul. Krzysztofa Gotowskiego 6/17, 85-030 Bydgoszcz

 ​(52) 525-19-20

 ​(52) 525-19-21

 ​biuro@wojsko.media.pl

Nich Cię widzą w służbach mundurowych – KATALOG

Szanowni Państwo...

Informujemy o rozpoczęciu prac do wydania, zbiorczej edycji KATALOGU pod nazwą  „Innowacje – bezpieczeństwo – obronność”​.

Wydanie Katalogu zaplanowane jest  w połowie  grudnia 2019 r.

Zainteresowanych zamieszczeniem własnych materiałów w Katalogu, prosimy  o nadsyłanie plików tekstowych oraz zdjęć i grafik na adres e-mail, jak poniżej.

Ofertę kierujemy do firm krajowych i zagranicznych, producentów i dystrybutorów, jak również do uczelni i instytutów naukowo-badawczych , którzy zainteresowani są współpracą z pionami zaopatrzeniowymii służb mundurowych ( wojsko, policja, straż graniczna ) i formacji cywilnych służb kryzysowych w kraju.

W wydaniu tym przewidujemy zamieszczenie  materiałów o wybranych przez Państwa produktach oraz informacje o potencjale produkcyjno – usługowym  Państwa firmy/przedsiębiorstwa/ uczelni/instytutu naukowo-badawczego.

Celem  wydania Katalogu jest ukazanie  w/w resortom  szerszej informacji   nt. Istniejącego w kraju potencjału innowacyjnych produktów i technologii do zastosowania i wykorzystania w procesach modernizacyjnych  własnych struktur.

Adresatami tego Informatora będą odpowiednie piony dowódcze, zakupowe i logistyczne w służbach mundurowych (MON, MSWiA, Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna oraz służby ratownictwa kryzysowego: medycznego, technicznego i inne) odpowiedzialne za sferę zaopatrzenia i wyposażenia w/w służb.

W trosce o najwyższą jakość wydawanego Katalogu, w przypadku pozytywnej decyzji z Państwa strony, prosimy o  nadsyłanie:

  • materiałów w formie plików tekstowych (word /open office)
  • zdjęć (jpg dużej rozdzielczości)
  • logotypy i grafiki (pliki wektorowe)                                                                                 

Integralną częścią tej oferty jest załącznik Nr 2. (do pobrania przez biuro Stowarzyszenia).

Zainteresowanych pozyskaniem szerszej informacji, prosimy o kontakt z naszym biurem:

Termin nadsyłania Kart Zgłoszeń i materiałów do 20. 11. 2019 r.