Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

 ​ul. Krzysztofa Gotowskiego 6/17, 85-030 Bydgoszcz

 ​(52) 525-19-20

 ​(52) 525-19-21

 ​biuro@wojsko.media.pl

Szkolenie z zakresu znakowania kodem kreskowym

Dot. stosowania kodów kreskowych wg globalnego systemu GS1 przy dostawach towarów i usług do resortu Obrony Narodowej, wchodzącego w życie z dniem 1 lipca 2014r.
Szanowni Państwo

Ukazała się Decyzja Nr 3/MON z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych z zakresu znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu Obrony Narodowej.      Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych przygotowuje szkolenie z powyższej tematyki adresowane do przedsiębiorców, którzy zamierzają ubiegać się o dostawy dla polskiej armii. Zajęcia przeprowadzi specjalista z Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, który to instytut jest wiodącą organizacją i partnerem wojska w zakresie wdrażania standardów GS1.

Zakres tematyczny szkolenia:

System globalny GS1 – jego standardy i rozwiązania oraz warunki uczestnictwa. Produkty wg asortymentu i opakowań w łańcuchu dostaw wg wymogów MON. Identyfikacja produktów: tworzenie numerów i relacje między: GTIN, NSN – Natowskim Numerem Magazynowania a JIM – Jednolitym Indeksem Materiałowym MON. Identyfikacja firmy i innych lokalizacji, tworzenie numerów GLN i ich wykorzystanie. Identyfikacja jednostek logistycznych: tworzenie numerów SSCC i kodowanie pozostałych informacji. Dobór symbolik kodów kreskowych GS1, parametry i wymagania techniczne kodów, etykiety logistyczne GS1. Tworzenie oznaczeń kodowych, niezbędne oprogramowanie i sprzęt. Wykorzystanie oznaczeń kodowych w wewnętrznych procesach firmy i w jej kontaktach z dostawcami i odbiorcami oraz wynikające z tego korzyści.

    Wprowadzenie tematyczne do szkolenia przeprowadzi oficer – specjalista z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP w Bydgoszczy Pan ppłk Krzysztof Bednarkiewicz.

Prowadzący szkolenie – Pani Anna Kosmacz – Chodorowska z Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu zaprezentuje szczegółowo powyższy zakres tematyczny oraz odpowie jak spełnić wymagania MON przy możliwie najniższych kosztach wdrożeniowych, a jednocześnie usprawnić funkcjonowanie firmy w fazie zaopatrzenia, magazynowania, produkcji i zbytu, stosując rozwiązania uwzględniające docelowe, globalne standardy.         Prelegenci z firmy Koncept – L S.A. Pan Piotr Rudnicki – Product Manager i Pan Sebastian Kucharski – Product Manager – przedstawią prezentację nt. Systemy Automatycznej Identyfikacji i zaprezentują urządzenia do znakowania i odczytu kodów.

Szkolenie odbędzie się 31 stycznia 2014 roku w godzinach 10:00 – 16:00 w Bydgoszczy, przy ul. Fordońskiej 74, w budynku „A”, sala nr 100 Wyższej Szkoły Bankowej.

Uczestnicy szkolenia otrzymają: – certyfikaty poświadczające odbycie szkolenia – materiały szkoleniowe – do przekopiowania na własne pendrivy – napoje i stolik kawowy – lunch

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do biura Stowarzyszenia wypełnionej i podpisanej przez uprawnione osoby karty zgłoszenia udziału do dnia 27 stycznia 2014 r. (faksem, e-mailem lub tradycyjną pocztą).