Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

 ​ul. Krzysztofa Gotowskiego 6/17, 85-030 Bydgoszcz

 ​(52) 525-19-20

 ​(52) 525-19-21

 ​biuro@wojsko.media.pl

Biznes i integracja

Wyjazdowe spotkania integracyjno-biznesowe, mające na celu wymianę doświadczeń, nawiązywanie nowych kontaktów oraz inicjowanie współpracy pomiędzy firmami w realizacji wspólnych działań biznesowych.

 

Organizowane są 1-2 razy w roku lub wg. aktualnie występujących potrzeb.

 

 

Uczestnikami tych spotkań są

Dowiedz się więcej...

Prezentacje

Przy zachowaniu odpowiednich procedur organizacja indywidualnych prezentacji produktów i usług służbom mundurowym w pionach odpowiedzialnych za logistykę i zaopatrzenie.

 

Warunkiem jest, ażeby prezentowane produkty spełniały wymogi innowacyjności, podnoszące na wyższy poziom stan wyposażenia w stosunku do istniejącego.

Dowiedz się więcej...

Szkolenia

Wewnętrzne szkolenia w zakresie obowiązujących procedur w dostawach towarów i usług dla służb mundurowych. (Prawo Zamówień Publicznych)

Szkolenia w zakresie uzyskiwania Świadectw Bezpieczeństwa Przemysłowego i Świadectw Bezpieczeństwa Osobowego.

Adresowane są głównie dla firm i osób ubiegających się o dostawy

Dowiedz się więcej...

Katalogi

Opracowujemy i wydajemy graficzne oraz elektroniczne foldery, katalogi i biuletyny. Prezentują one innowacyjne produkty, będące wytworem polskiej myśli technologicznej na potrzeby rynku bezpieczeństwa i obronności.

Odbiorcami są struktury odpowiedzialne za bezpieczeństwo naszego Państwa.

Dowiedz się więcej...

Stoiska Targowe

Organizacja wspólnych stoisk prezentacyjno-wystawienniczych pod patronatem Stowarzyszenia na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach i innych targach organizowanych w Polsce o tematyce obronnej.

 

Stwarzamy dogodne warunki firmom małego i średniego sektora gospodarczego, które przy połączonym potencjale własnych

Dowiedz się więcej...

Lider Bezpieczęństwa Państwa

„Lider Bezpieczeństwa Państwa” – to Ogólnopolski Konkurs posiadający formułę otwartą, adresowany do wszystkich podmiotów gospodarczych             w Polsce, których oferta skierowana jest do służb mundurowych.

Jednym z wiodących celów Konkursu jest promocja polskich wyrobów, technologii 

Dowiedz się więcej...