Szkolenia

Wewnętrzne szkolenia w zakresie obowiązujących procedur w dostawach towarów i usług dla służb mundurowych. (Prawo Zamówień Publicznych)

Szkolenia w zakresie uzyskiwania Świadectw Bezpieczeństwa Przemysłowego i Świadectw Bezpieczeństwa Osobowego.

Adresowane są głównie dla firm i osób ubiegających się o dostawy dla służb mundurowych oraz wchodzących na ten rynek.

Celem tych szkoleń jest dostarczanie aktualnej wiedzy prawnej obowiązującej w tym zakresie.