Organizowanie działań charytatywnych adresowanych do środowisk jej oczekujących oraz zbiórki darów na wypadek zwalczania klęsk żywiołowych, epidemii czy konfliktów zbrojnych.