Katalogi

Opracowujemy i wydajemy graficzne oraz elektroniczne foldery, katalogi i biuletyny. Prezentują one innowacyjne produkty, będące wytworem polskiej myśli technologicznej na potrzeby rynku bezpieczeństwa i obronności.

Odbiorcami są struktury odpowiedzialne za bezpieczeństwo naszego Państwa.