Biznes i integracja

Wyjazdowe spotkania integracyjno-biznesowe, mające na celu wymianę doświadczeń, nawiązywanie nowych kontaktów oraz inicjowanie współpracy pomiędzy firmami w realizacji wspólnych działań biznesowych.

 

Organizowane są 1-2 razy w roku lub wg. aktualnie występujących potrzeb.

 

 

Uczestnikami tych spotkań są nie tylko członkowie naszej Organizacji, ale również osoby niezrzeszone, reprezentujące różne branże przemysłu. Wyjeżdżaliśmy min. do takich krajów, jak: Irak, Kenia, Somalia, Czechy, Szwecja, Finlandia.