Zarząd

Jan Andrzej Ligus

Prezes

Andrzej Górecki

Wiceprezes

Marek Broniecki

Członek

W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wchodzą:

  • Janusz Michalski
  • Radosław Rogowski
  • Franciszek Siegień