Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

 ​ul. Krzysztofa Gotowskiego 6/17, 85-030 Bydgoszcz

 ​(52) 525-19-20

 ​(52) 525-19-21

 ​biuro@wojsko.media.pl

2014 – II Edycja Konkursu LBP

Gala wręczenie nagród w II edycji ogólnopolskiego Konkursu pn. „Lider Bezpieczeństwa Państwa – 2014”

5 czerwca 2014r. w Centrum Konferencyjnym MON w Warszawie zostały już po raz drugi wręczone nagrody w postaci statuet w II edycji ogólnopolskiego Konkursu pn. „LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA – 2014”.
Głównym zadaniem Konkursu jest promocja nowoczesności technologii i rozwiązań projektowych, stosowania nowych technik, nowoczesnych, efektywnych i bezpiecznych urządzeń, używania nowych wysokojakościowych materiałów oraz uzyskiwania wysokich efektów ekologicznych.
W ramach wspierania przedsięwzięć odnoszących się do obronności i bezpieczeństwa państwa po raz drugi objął konkurs Honorowym Patronatem szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej.

W uroczystości wzięli udział m.in. z-ca dyr. Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego – płk Czesław Juźwik, przedstawiciel tego samego departamentu – płk Witold Lewandowski, szef Inspektoratu Implementacji i Innowacyjnych technologii Obronnych- płk Marek Malawski, radca minister w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – płk.rez. Tadeusz Krzywda, Rektor – Komendant WAT – gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk, szef Wojskowego Instytutu Medycznego – gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak oraz zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – nadbryg. Marek Kowalski i nadbryg. Piotr Kwiatkowski oraz bardzo liczna reprezentacja przedsiębiorców polskich pracujących na rzecz bezpieczeństwa kraju.

Pomysłodawcą i organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych, skupiające ponad 50 różnej wielkości firm produkujących i wykonujących usługi na rzecz wojska i służb mundurowych i uczestniczące w ogólnopolskim programie: „Rzetelna Firma”.

Natomiast partnerami w realizacji tego przedsięwzięcia: Wydawnictwo Altair Sp. z o.o. w Warszawie – wydawca magazynu lotniczego „Skrzydlata Polska”, „Raport – Wojsko, Technika, Obronność”, magazynu „Broń i amunicja”, jak również ilustrowanego magazynu „Aeroplan” i „Lotnik” oraz Krajowe Stowarzyszenie Informacji Niejawnych z siedzibą w Katowicach.

Nagrody i wyróżnienia w konkursie „Lider Bezpieczeństwa Państwa” stanowią formę uhonorowania nowatorskich i najwyższej jakości produktów, stanowiących ofertę małych i średnich firm oraz przedsiębiorstw krajowych, produkujących i świadczących usługi dla wojska, służb mundurowych i innych podmiotów działających w obszarze szeroko pojmowanego bezpieczeństwa zbiorowego.

W Konkursie są wyróżniane:

1. produkt, usługa lub rozwiązanie technologiczne roku na rzecz resortu Obrony Narodowej;
2. produkt, usługa lub rozwiązanie technologiczne roku na rzecz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;
3. produkt, usługa lub rozwiązanie technologiczne roku na rzecz pozostałych służb mundurowych.
W tej edycji nagrody i wyróżnienia dla laureatów Konkursu zostały przyznane w dniu 19 maja 2014 roku podczas obrad Rady Programowo – Konkursowej, które odbyły się w siedzibie Stowarzyszenia w Bydgoszczy. Podczas posiedzenia ocenie zostały poddane produkty i usługi zgłoszone przez 31 firm, z których do ścisłego finału zakwalifikowano ich 21.

Na podstawie przesłanej przez zgłoszone firmy dokumentacji, po wnikliwej analizie z zastosowaniem poniższych kryteriów:
1. przydatność rozwiązania w zastosowaniu do optymalizacji szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa;
2. zakres możliwości zastosowania w wojsku oraz innych służbach mundurowych, a także w warunkach cywilnych;
3. innowacyjność produktu w aspekcie zastosowań nowych technologii i rozwiązań;
4. zastąpienie produktu importowanego produktem zgłoszonym do Konkursu;
5. możliwość doskonalenia działań organizacyjnych organów administracji państwowych w sytuacjach kryzysowych;
6. możliwości wykorzystania produktów w stanach zagrożenia i ratowania życia;
7. istotny wpływ produktu na poprawę działania systemów bojowych, a także sprzętu bojowego;
Rada dokonała oceny produktów materialnych i usług oraz ustaliła następujący podział nagród.

Nagrodą główną (tzw. diamentową) nagrodzone zostały:

1. Centrum Naukowo – Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – „Państwowy Instytut Badawczy” za „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”;
2. Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. za „Urządzenie CompCrypt ETA-MIL 10 Z”;
3. HERTZ SYSTEMS LTD SP. z o.o. za:
– „Wojskowy platformowy odbiornik nawigacji satelitarnej HGPST T przystosowany do integracji z modułem SAASM NSN 5825430009411”;
– „Wojskowy platformowy wzorzec czasu i częstotliwości HGPST T-FTS przystosowany do integracji z modułem SAASM”;
4. Instytut Optoelektroniki WAT za „Systemy Lidarowe do wykrywania skażeń biologicznych”;
5. PCO S.A. za „MU-3M „Koliber” Zminiaturyzowany Monokular Uniwersalny”.

Nagrodą pierwszego stopnia uhonorowane zostały:

1. Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy” za „Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych KSRG w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych”;
2. Instytut Optoelektroniki WAT za:
– „Badanie militarnych urządzeń obserwacyjnych i dalmierzy laserowych w ramach procedury badawczej Akredytowanego Laboratorium Badawczego IOE WAT”;
– „STOPFIRE”;
3. KIKGEL, Mirosław KIK za „Opatrunek hydrożelowy BURNTEC”;
4. Wojskowy Instytut Medyczny za:
– „Instrukcje pierwszej pomocy i zasad postępowania medycznego w bojowych oparzeniach fosforem białym”;
– „Opracowanie chirurgiczne ran z następowym użyciem opatrunku przeciwkrwotocznego”;
5. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej za:
– „Badanie odporności pojazdów i sprzętu wojskowego oraz innych pojazdów specjalnych i sprzętu służb mundurowych na warunki klimatyczne w zakresie: niskich i wysokich temperatur oraz wysokiej wilgotności”;
– „Wielokryterialną ocenę wpływu konstrukcji pojazdu/wozu bojowego narażonej wybuchem miny, ładunku improwizowanego, ładunku formowanego wybuchowo na wskaźniki urazowości”.

Nagrody drugiego stopnia przyznano:

1. Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji za „Przenośne laboratorium do ujawniania śladów daktyloskopijnych na podłożach niechłonnych”;
2. ISM EuroCenter S.A. za „Platformę do Zarządzania Bezpieczeństwem NICE Situator”.

Natomiast wyróżnienia w Konkursie przypadły w udziale:

1. Asseco Poland S.A. za „Programowy symulator ataków terrorystycznych z użyciem improwizowanych ładunków wybuchowych”;
2. AW.NET POLSKA Sp. z o.o. za „PANASONIC TOUGHPAD FZ-G1”;
3. HERTZ SYSTEMS Ltd Sp. z o.o. za „SMW – System monitorowania i nadzoru służb wartowniczych”;
4. PROBUD mgr inż. Tomasz Graf FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA za „Wielobranżowe zintegrowane usługi projektowe”.
Nagrody laureatom w imieniu szefa BBN wręczył płk Czesław Juźwik zastępca Dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego..