Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

 ​ul. Krzysztofa Gotowskiego 6/17, 85-030 Bydgoszcz

 ​(52) 525-19-20

 ​(52) 525-19-21

 ​biuro@wojsko.media.pl

Prawo zamówień publicznych w świetle dyrektywy obronnej

Konferencja szkoleniowa nt.: Nowelizacja o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych w świetle dyrektywy obronnej oraz decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie: stosowania przy dostawach towarów i usług dla wojska kodów kreskowych.

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych zorganizowało w dniu 5 kwietnia 2013 roku w Warszawie w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Kaliskiego 9 szkolenie nt. „Nowelizacji o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych w świetle dyrektywy obronnej” oraz decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie: stosowania przy dostawach towarów i usług dla wojska kodów kreskowych, które zaadresowano przede wszystkim do szefów, kierowników oraz kadry zarządzającej firm i przedsiębiorstw.

W czasie szkolenia, jego uczestnicy zostali zapoznani z całym zakresem zmian dotyczących wprowadzonych procedur przetargowych oraz procedur związanych z wdrażaną kodyfikacją zawierającymi m.in. informacje nt. powodów, dla których uchwalono nowelizacje, z rozróżnianiem zamówień obronnych, czy choćby z problematyka wyłączenia jawności rozprawy przy zamówieniach obronnych.

Zakres merytoryczny szkolenia na temat nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych:

Powody nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych;     Definicje w nowelizacji;     Zamówienia standardowe i zamówienia obronne;     Rozróżnienie zamówień obronnych;     • udzielanych trybem szczególnym (obronne),     • nie podlegających przepisom ustawy PZP,    Tryby udzielania zamówień obronnych: podstawowe (2) oraz szczególne (3);     Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania;     • dodatkowe podstawy wykluczenia przy zamówieniach obronnych,     • wykluczenie z uwagi na powiązania kapitałowe,     Umowa o podwykonawstwo przy zamówieniach obronnych;     • procedura wyboru podwykonawcy,     • zakres umowy o podwykonawstwo,     • jakie podmioty nie są uznawane za podwykonawców;     Umowa o realizację zamówienia obronnego:     • uchylenie zakazu zawarcia umowy przed zakończeniem postępowania odwoławczego,     • unieważnienie umowy o realizację zamówienia obronnego,     Zaliczki przy zamówieniach obronnych;     Sposób zarządzania informacją niejawną;     Wyłączenie jawności rozprawy przy zamówieniach obronnych;     Dialog techniczny;     System kwalifikowania wykonawców;     Ciekawostki w nowelizacji.

Zakres merytoryczny szkolenia na temat wdrażania kodów kreskowych:

System globalny GS1 – jego standardy i rozwiązania oraz warunki uczestnictwa;     Produkty wg asortymentu i opakowań w łańcuchu dostaw wg wymogów MON;     Identyfikacja produktów: tworzenia numerów i relacje między: GTIN, NSN – Natowskim Numerem Magazynowym, a JIM – Jednolitym Indeksem Materiałowym MON;     Identyfikacja Firmy i innych lokalizacji: tworzenie numerów GLN i ich wykorzystanie;     Identyfikacja jednostek logistycznych: tworzenie numerów SSCC i kodowanie pozostałych informacji;     Dobór symbolik kodów kreskowych GS1, parametry i wymagania techniczne kodów, etykiety logistyczne GS1.

Kreatywne podejście do przekazywanej wiedzy zapewnili, mający bardzo bogate doświadczenie, profesjonalni prowadzący zajęcia p. Marek Tomasik – Konsultanci Zamówień Publicznych, natomiast p. Anna Kosmacz – Chodorowska z Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu przeprowadziła zajęcia z zakresu planowanej kodyfikacji w służbach mundurowych.

Całość wykładanego materiału uczestnicy mogli śledzić zarówno na wyświetlanych slajdach, jak również w otrzymanych materiałach szkoleniowych. Szkolenie zakończono krótkim testem, który następnie został omówiony. Dzięki temu każdy uczestnik mógł sprawdzić stopień przyswojenia wiedzy i ocenić ewentualne, popełnione przez siebie błędy.