Zapoczątkowana została V edycja Ogólnopolskiego Konkursu pod nazwą „LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA – 2017”. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

KONKURS „LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA – 2017”

V JUBILEUSZOWA EDYCJA

Szanowni Państwo,

…informujemy, że zapoczątkowana została V edycja Ogólnopolskiego Konkursu pod nazwą „LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA – 2017”.  Honorowy Patronat nad Uroczystą Galą wręczenia nagród objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda.

Celem Konkursu jest promowanie produktów technicznych oraz technologii mogących posiadać zastosowanie w systemach uzbrojenia i wyposażenia służb mundurowych, jak również mogących usprawnić funkcjonowanie systemów zarządzania kryzysowego. Konkurs adresowany jest do firm, instytucji i instytutów naukowo-badawczych, których oferta produkcyjna i usługowa znajduje, bądź może znaleźć potencjalne zastosowanie w obszarach szeroko pojmowanego bezpieczeństwa i obronności.

Wyłonione produkty, nagrodzone zostaną prestiżowymi Statuetami Lider Bezpieczeństwa Państwa – 2017 oraz nagrodą główną Grand Prix Lider Bezpieczeństwa Państwa 2017, podczas Uroczystej Gali Wręczenia Nagród, która odbędzie się 28 czerwca 2017 roku w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie. Uroczystość poprzedzać będzie pogłębiona debata z udziałem ekspertów i przedstawicieli MON na temat „Stanu i występujących aktualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski oraz zadań i obowiązków polskich przedsiębiorców na rzecz systemu bezpieczeństwa i obronności„.

W konkursie przyznane zostaną następujące nagrody (statuety):

I GRAND PRIX Lider Bezpieczeństwa Państwa

II- Diamentowy Lider Bezpieczeństwa Państwa

I, II, III stopień Lider Bezpieczeństwa Państwa

Nadmieniamy, że Komitet Organizacyjny Konkursu wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o objęcie tego wydarzenia Patronatem Honorowym.

Fundatorzy nagród: Komitet Organizacyjny Konkursu, Kapituła Konkursu, Sponsorzy, Partnerzy.

Polecamy Państwa szczególnej uwadze ten Konkurs, bowiem stanowi on wyjątkową sposobność promowania się na rynkach służb mundurowych, które aktualnie znajdują się w fazie intensywnej modernizacji, która stwarza nowe perspektywy dla polskiego biznesu i polskiej myśli naukowo-technologicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa.

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie do V Edycji Konkursu zawierać musi:

  • Kartę zgłoszenia udziału
  • Akceptację Regulaminu Konkursu

Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

Biuro Organizacyjne Konkursu
ul. Wełniany Rynek 9/5b, 85-036Bydgoszcz
tel.+48 52 525-19-20, + 48 660 487 342
e-mail: stowarzyszenie@wojsko.media.plprezes@wojsko.media.pl

Statueta GRAND PRIX                                            Statueta Diamentowy

    Lider Bezpieczeństwa Państwa                             Lider Bezpieczeństwa Państwa

Medal „Za Innowacyjność Na Rzecz

Bezpieczeństwa i Obronności”